Teadusring Haapsalu Vikerkaare lasteaias

Haapsalus Vikerkaare lasteaias alustab oktoobrist teadusring. 

Ootame teadusringi 5-7 aastaseid lapsi, kellele meeldib katsetada, meisterdada ja uusi põnevaid asju avastada.

Iganädalastel kohtumistel teeme erinevaid katseid ja praktilisi töid, mis tutvustavad lastele looduse, keemia ja füüsika põnevat maailma. Teadusringis on rõhk laste aktiivsel osalemisel ja tegutsemisel. Huviringi juhendaja selgitab teemasid lastele eakohaselt ja arusaadavalt. Kohtumise lõpus analüüsitakse kogetu üheskoos läbi.

Katsete käigus kasutatakse lihtsaid, igapäevaseid vahendeid. Kõik katsed on lastele ohutud.

Teadusringi viib läbi Helen Pikkat. Kes on psühholoog ja tegev ka Huvitava Bioloogia Koolis (www.huvitavbioloogia.ee).

Huvi ja küsimuste korral kirjutage: helen@huvitavbioloogia.ee.

Loe lisaks

Koolitus "Eesti looduse tutvustamine lasteaialastele"

Kutsume kõiki lasteaiaõpetajaid loodus-ja õuesõppe koolitusele "Eesti looduse tutvustamine lasteaialastele". Koolituse eesmärgiks on toetada lasteaiaõpetajaid Eesti looduse paremal tundmaõppimisel. Kahe-päevase koolituse raames võtame luubi alla Eesti tavalisemaid taimed, linnud ja putukad. Koolitusel osalejad õpivad tundma ja märkama enda jaoks uusi liike, kuid saavad põnevaid teadmiseid ka juba tuttavamate liikide kohta. Looduse tundmise kõrval tutvustatakse õpetajatele viise, kuidas loodust lastele näidata ja antakse ideid erinevateks teemakohasteks tegevusteks.

Loe lisaks

Pälvisime tunnustuse Aasta Keskkonnateo konkursil

Meeldiva üllatusena pälvis Huvitava Bioloogia Kool konkursil Aasta Keskkonnategu žüriilt tunnustuse lastele suunatud loodushariduslike projektide eest. On suur au olla märgatud sedavõrd tugevate kandidaatide seas! Usume, et meie tegevus aitab kasvatada juba uusi suuri tegusid korda saatvat põlvkonda.
Täname kõiki toetajaid ja muidugi eriti kõiki lapsi, kes on meie loodushariduslikes projektides kaasa löönud!
Loe lisaks

Arhiiv