Aita koguda infot pesitsevate sarvikpüttide kohta

Alanud kevadel ja suvel võtame koos kõigi loodushuviliste abiga lähema vaatluse alla sarvikpütid. Need imekaunid veelinnud on muutunud meil kahjuks haruldasemaks ning seetõttu püüamegi üheskoos koguda teavet liigi arvukuse kohta võimalikult paljudes pesitsuskohtades. Ettevõtmisse saavad panustada kõik loodushuvilised, loodusfotograafid ja linnuvaatlejad. Meil on Teile kõigile suur palve – jagage kindlasti meiega kõiki oma sarvikpüti vaatlusi!


Loe lisaks

Valmisid töölehed õuesõppetundide läbiviimiseks

Huvitava Bioloogia Kool koostas loodusõpetuse ja bioloogia õuesõppetundide läbiviimiseks mõeldud töölehed. 

Õuesõppetundide ettevalmistus tähendab õpetajatele lisatööd ja seetõttu piirdutakse sageli üksnes klassiruumis läbiviidavate tundidega. Koostatud töölehed ja selle juurde kuuluv juhendmaterjal aitab õpetajatel õuesõppetundi ette valmistada ja läbi viia.


Loe lisaks

Lasteaiaõpetajate koolitused 2020. aasta alguses

Kutsume kõiki lasteaiaõpetajaid osalema meie 2020. aasta alguse praktilise suunitlusega koolitustel. Koolituse “Katsete läbiviimine” lasteaias” viime läbi neljas linnas – Rakveres, Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Samuti on Tallinnas veebruaris võimalik osaleda koolitusel “Inimese meeled - mis moodi need töötavad ja kuidas neid lastega uurida?”.


Loe lisaks

Koolitused lasteaiaõpetajatele

Huvitava Bioloogia Koolil on häid uudiseid kõigile lasteaedadele. Oktoobris ja novembris viime läbi lasteaiaõpetajatele suunatud koolitusi mitmel pool Eestis.

Koolituskalendrist leiate väga populaarse koolituse “Inimese meeled” kui ka täiesti uue koolituse “Katsete läbiviimine lasteaias”.

Loe lisaks

Teadusring Haapsalu Vikerkaare lasteaias

Haapsalus Vikerkaare lasteaias alustab oktoobrist teadusring. 

Ootame teadusringi 5-7 aastaseid lapsi, kellele meeldib katsetada, meisterdada ja uusi põnevaid asju avastada.

Iganädalastel kohtumistel teeme erinevaid katseid ja praktilisi töid, mis tutvustavad lastele looduse, keemia ja füüsika põnevat maailma. Teadusringis on rõhk laste aktiivsel osalemisel ja tegutsemisel. Huviringi juhendaja selgitab teemasid lastele eakohaselt ja arusaadavalt. Kohtumise lõpus analüüsitakse kogetu üheskoos läbi.

Katsete käigus kasutatakse lihtsaid, igapäevaseid vahendeid. Kõik katsed on lastele ohutud.

Teadusringi viib läbi Helen Pikkat. Kes on psühholoog ja tegev ka Huvitava Bioloogia Koolis (www.huvitavbioloogia.ee).

Huvi ja küsimuste korral kirjutage: helen@huvitavbioloogia.ee.

Loe lisaks

Arhiiv