Huvitava Bioloogia Kool on vabaühendus, mille missiooniks on suurendada inimeste keskkonnateadlikkust. Korraldame lastele põnevaid õppepäevi, koolitame õpetajaid ning viime loodushuvilisi harivatele retkedele.