Kommentaarid (2)

Valmisid töölehed õuesõppetundide läbiviimiseks

Huvitava Bioloogia Kool koostas loodusõpetuse ja bioloogia õuesõppetundide läbiviimiseks mõeldud töölehed. 

Õuesõppetundide ettevalmistus tähendab õpetajatele lisatööd ja seetõttu piirdutakse sageli üksnes klassiruumis läbiviidavate tundidega. Koostatud töölehed ja selle juurde kuuluv juhendmaterjal aitab õpetajatel õuesõppetundi ette valmistada ja läbi viia.


Töölehed lähtuvad riiklikust õppekavast ning need on I-III kooliastme õpilastele. Igale kooliastmele on koostatud töölehed kahel erineval teemal. Õuesõppetundide ülesanded on valitud sellised, et neid oleks võimalik edukalt läbi viia kooli lähiümbruses.

Töölehed ning juhendmaterjali on koostanud Huvitava Bioloogia Kooli projektijuht Helen Pikkat. Töölehtede valmimist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Töölehed on leitavad siit. 


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (2)
Tere. Ei leia töölehti! Inga · 3. märts 2020
Tere! Töölehti ei ole kahjuks lisatud. Muidu väga suurepärane ja tänuväärne töö! Ei jõua ära oodata, millal saaks juba lastega õue minna. Monika · 16. märts 2020